De Katholieke Bond van Ouderen, is een organisatie van senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen. JFoolenvlag1

KBO-Hapert is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

KBO-Hapert acht het ook van belang, dat steeds meer senioren het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde de belangenbehartiger voor senioren. Anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van senioren. KBO-Hapert wil ook in de komende decennia een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor senioren. KBO-Hapert wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

Simon Lamers
Voorzitter KBO-Hapert