De cliëntondersteuning van de KBO-Hapert wordt gecoördineerd door:

Coördinatie:
Jeroen Steger
de Vliegert 32 
Tel.: 0497 - 38 23 16

Henk Fleerakkers
Vestdijk 3 te Hapert
Te.:0497 - 38 34 60

Frans Blankers

De hoeven 2
Tel: 0497 - 38 40 16