De KBO-Hapert is een bloeiende vereniging voor ouderen die ongeveer 720 leden telt en iedereen van 50 jaar of ouder kan lid worden. De contributie bedraagt 25 Euro per jaar. Door uw lidmaatschap ontvangt u o.a. korting op de premie van uw zorgverzekering bij CZ of VGZ of Zilveren Kruis.
Met uw ledenpas krijgt u ook korting bij een aantal Hapertse bedrijven op bepaalde producten en diensten.
Verder heeft KBO-Brabant ook veel aanbiedingen, u kunt ze vinden op: www.kbo-brabant.nl

Er worden in Hapert wekelijks een groot aantal activiteiten gehouden op gebied van ontspanning maar ook op gebied van gezondheid, lichaamsbeweging en sport.
In de winterperiode zijn er 's-middags bijeenkomsten over verkeersveiligheid, valpreventie, vragen rondom levenseinde, belangenbehartiging voor ouderen m.b.t. WMO-WLZ, muziekmiddagen, 80+ middag, kerstviering etc.

De vereniging draait uitsluitend op vrijwilligers en we zijn er trots op dat heel veel vrijwilligers zich inzetten om alle activiteiten mogelijk te maken.
Binnen onze vereniging zijn o.a. een aantal vrijwilligers actief als belastinginvullers, thuisadministrateurs, cliƫnondersteuners en vrijwillige ouderenadviseurs. Ook kunnen we in voorkomende gevallen bij juridische kwesties een beroep doen op de gepensioneerde advocaten, rechters en notarissen die met KBO-Brabant verbonden zijn.
KBO-Hapert werkt in kringverband ook nauw samen met de overige KBO afdelingen binnen de gemeente Bladel om de specifieke belangen van onze ouderen te behartigen op gebied van huisvesting, gezondheidszorg, eenzaamheid bestrijding, veiligheid etc.

KBO-Hapert is vooral een vereniging waar veel vriendschap, saamhorigheid en gezelligheid heerst en waar u van harte welkom bent!

Met vriendelijke groet,
Simon Lamers, voorzitter